News TOP

News Detail

Kailangan ba talagang kumuha na ngayon ng insurance?“Bahala na!”

Isa ito sa mga paboritong ekspresyon ng mga Pilipino na mas may negatibo kaysa positibong dating. Ang masaklap sa sistema, ugali, at pananaw na ito ang kadalasang pinag-uugatan ng samu’t saring problema. Isa na rin ito sa pananaw na nagbubunsod sa kawalan ng paghahanda, kasiguraduhan, at kapanatagan sa hinaharap.

Kung halimbawa ay nasa 50 hanggang 60 taong gulang ka na ngayon, anu-ano kaya ang kaya mong gawin? Maaaring maayos ang iyong kalusugan pero ang iyong liksi at lakas ay nag-iba na. Hindi na ito gaya dati na kaya mong gawan ng paraan ang mga problema, lalo na’t palaban pa ang iyong pangangatawan. Paano pa kaya kung mahina ka na ay wala ka pang mahuhugutan ng pera sa mga hindi inaasahang pangangailangan?

Kung gagawin naman natin na lima o hanggang anim na taon ay sa tingin mo ay nasaan ka? Pwedeng may sarili kang negosyo, mas may matatag na trabaho, o kaya naman ay mahayahay na ang buhay. Pero gaano ka kaya kahanda kung may emergency na mangyayari? Ang hirap kapag nasa nasa isang sitwasyon ka at alam mong kaya mo sanang remedyuhan ito kung may natabi ka lang sana kahit papaano.

Ang mga nabanggit na senaryo sa hinaharap ay hindi pananakot kundi realidad ng buhay ng kahit sino, mayaman man o mahirap. Kaya mainam na habang malakas at may kapasidad pa ay magandang magpunla na para sa iyong hinaharap. Ito rin ang pinakamainam na pagkakataon para magawa ang mga bagay para sa kasalukuyan at iyong hinaharap. Ito rin ang tiyansa para makapagtabi ka para kumuha ng insurance.


Bawasan ang kumplikasyon


Masasabing gastos ang pagkuha ng insurance ngayon lalo na’t may pinagkakagastusan at ibang pinaglalaanan ng pera. Pero kung gagawin mo ito ay may ilang bagay kang matatamo gaya ng sumusunod:

Mas mas ginhawa kaysa intindihin. Kung lahat sana ng mga Pinoy ay kayang magpa-checkup at magpagamot ay baka ang labanan ay kung sino ang magaling at saan ang magandang ospital. Hindi iyong basta kung anong ospital na tatanggap sa maysakit. Kung gayon sana ay maraming mahal sa buhay ang hindi namaalam o kaya naalagan nang husto. Ganito ang benepisyo ng health insurance na madalas inaalok ng mga health maintenance organizations (HMO).

Kapag mayroon kang health insurance ay emergency man o hindi, makakapagpa-checkup ka. Babalikatin ng HMO ang gastusan mo, buo o kalahati, sa ospital na malaking bagay kung kulang ang iyong cash. Napakahalaga din nito dahil ang pagkakasakit ay hindi lamang maiiwasan kundi napakagastos. Katunayan sa isang malubhang sakit ay kayang ubusin ang “life savings” o ibaon sa utang ang isang tao o buong pamilya. Bukod sa health insurance ay mayroon din tinatawag na “critical illness insurance” at “long-term disability coverage.”

Iwas pangamba para sa sarili at mga minamahal. Kung mahirap na ang may magkasakit sa pamilya, paano pa kaya kung iyon pang breadwinner ang magkasakit? Kung may life insurance ang isang bread winner, ito man ay single o may asawa na, magkasakit o mamatay ay hindi niya bibigyan ng intindihin ang kanyang pamilya. Sa halip ay masisiguro niyang may maiiwan siya para sa mga ito. Katunayan ang makukuhang pera ay pwedeng pambayad sa edukasyon ng mga anak, pambayad sa naiwang utang, o maipapamanang pera.

Proteksyon ay kayamanan. Maliban sa pangangatawan ay mayroon pang mga yaman na kapag nadale ay ikakapilay nang matindi ng iyong pananalapi. Sa puntong ito mahalaga ang mga non-life insurance na magbibigay ng kasiguraduhan sa iyo anu’t anuman ang mangyari. Kabilang na rito ang auto insurance, home insurance, business insurance, travel insurance, at iba pa.

MJ Gonzales / Pinoy Gazette