Pag Open ng account sa bangko

Mga Kailangan:

Accomplished form
Passport or Alien Registration Card
Personal seal (signature will also be accepted) / Hanko

Mas ok kung meron ka kilala na Japanese National or Pinoy na pwede mag assist sayo sa bangko.